Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO")

"Zvýšenie bezpočnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Teriakovce"

Čítať ďalej...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Verejné osvetlenie v obci Teriakovce. 1. Priečne osvetlenie hlavnej cesty.

Čítať ďalej...

Výzva "Projekt verejného osvetlenia v obci Teriakovce

Čítať ďalej...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

poskytnutie služby zákazka s nízkou honotou

Čítať ďalej...

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov obce Teriakovce

Čítať ďalej...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

zákazka s nízkou hodnotou

Stavebné práce a dodanie materiálu na (zákazku s nízkou hodnotou)

 

Teriakovce - výstavba a modernizácia chodníkov.

SO 02 Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95

Čítať ďalej...Aktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2018