Rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 207/2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 08. apríla 2020 00:00 hod. do 13. apríla 2020 23:59.

Čítať ďalej...

ZŠ Lesnícka - oznam o zápise do prvého a prípravného ročníka

Čítať ďalej...

OZNAM Mesta Prešov - Stavebného úradu

Čítať ďalej...

DPMP - mimoriadne spoje od 1.4.2020

Oznamujeme Vám, že od 1.4.2020 sú doplnené spoje linky č.22 do Teriakoviec v pracovných dňoch s odchodom z Trojice o 11:48 hod., trasa Trojica-Šalgovík-Teriakovce.

Odchod z Teriakoviec bude o 13:05 hod.

Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves - apríl 2020

Čítať ďalej...

Opatrenia a usmernenia - COVID-19

Čítať ďalej...

Triedený zber odpadu - OZNAM

Oznamujeme Vám, že od 1.4.2020 sa obnovuje zber triedeného odpadu.

Vývozy budú prebiehať naďalej podľa harmonogramu, bez náhradných termínov za vynechané vývozy. Odporúčame občanom, aby plasty a papier v prípade naplnenia nádoby dávali do vreca, ktoré im bude vyvezené v deň vývozu spolu s nádobou.

Doručovanie pošty - OZNAM

Z dôvodu ochrany pred vírusom COVID-19 sa nebudú doručovať doporučené zásielky osobne, iba Oznámením o uložení zásielky (žltý lístok) s predĺženou odbernou lehotou.

Dôchodky sa vyplácajú bez zmeny.

Pozastavenie triedeného zberu v obciach od 19.3.2020 - OZNAM

Z dôvodu zabránenia šírenia koronavírusu a zníženia rizika nákazy zamestnancov nakladajúcich s odpadmi odo dňa 19.3.2020 bude pozastavený triedený zber vo všetkých obciach Ekotorysa do 31.3.2020. Zber komunálneho odpadu bude vykonávaný naďalej podľa harmonogramu.

Zmeny v cestovných poriadkoch MHD

Čítať ďalej...

Usmernenie k vyplácaniu sociálnych dávok

https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.3.2020

Čítať ďalej...

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020

Čítať ďalej...

Usmernenia v súvislosti s vírusom COVID-19

Čítať ďalej...

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Čítať ďalej...

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Čítať ďalej...

Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci Marec 2020

Čítať ďalej...

ROZHODUJEŠ SA KAM PO ZÁKLADNEJ?

Čítať ďalej...

Oznam o zmene cien cestovných lístkov od 1.2.2020

Čítať ďalej...

Zvozový kalendár 2020

Čítať ďalej...

RVPS Prešov - Žiadosť o súčinnosť

Čítať ďalej...

Vykurovanie - 2019

Čítať ďalej...

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej...

Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

Čítať ďalej...

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Čítať ďalej...

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Pozrite si dosiahnuté úspechy našej obce

NIS SR týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá, že za rok 2016 bola obec Teriakovce vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

Čítať ďalej...

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

Miroslav Angelovič
Starosta obceAktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020