Oznam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci JANUÁR 2019

Čítať ďalej...

Zvozový kalendár 2019

Čítať ďalej...

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Čítať ďalej...

Žiadosť o súčinnosť

Čítať ďalej...

Protipožiarne opatrenia v období vykurovania

Čítať ďalej...

Nová zubná pohotovosť v Prešove

Čítať ďalej...

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Čítať ďalej...

Pomenovanie ulíc v Teriakovciach - NÁVRH

Vážení občania,

predkladáme Vám návrh pomenovania ulíc v obci Teriakovce. Svoje námietky alebo návrhy môžete adresovať na:

- adresu obecného úradu: Obec Teriakovce, Obecný úrad, Teriakovce 54, 080 05  Prešov, 

- mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

- telefonicky : obecný úrad 051/7716702 alebo

                         starosta obce 0904512554

Čítať ďalej...

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!

Čítať ďalej...

Informačný leták "SMS pomoc 112"

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Zvozový kalendár - OZNAM

Oznamujeme občanom, že kalendáre s plánom vývozu odpadu na rok 2018 sú k dispozícii na obecnom úrade. Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť osobne počas úradných hodín.

 

Ako správne nakladať s odpadmi

Čítať ďalej...

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Vývoz komunálneho odpadu - zber vriec

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Pozrite si dosiahnuté úspechy našej obce

NIS SR týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá, že za rok 2016 bola obec Teriakovce vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

Čítať ďalej...

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

Miroslav Angelovič
Starosta obce

Viete ako triediť ?

Čítať ďalej...

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej...

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej...

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej...

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Štefanská zábava

Čítať ďalej...

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej...

Strelnica November

Čítať ďalej...

Uzavierka strelnice November

Uzavierka priestorov strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci November 2015

!!! Vývoz odpadu

Náhradný termín za neuskutočnený vývoz komunálneho odpadu z 8.10.2015 (česť obce nebola odvezená pre pokládku asfaltu na ceste) bede v utorok 13.10.2015

Uzavretie strelnice November 2015

Čítať ďalej...

Uzavretie strelnice September 2015ierka

Čítať ďalej...Aktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2019