Zber nefunkčných elektrospotrebičov - december 2018

Čítať ďalej...

Rozpočet obce Teriakovce na rok 2019

Čítať ďalej...

VZN č.11/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška - oznámenie o uložení zásielky

Čítať ďalej...

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie

Čítať ďalej...

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Čítať ďalej...

Uzavretie priestoru Strelnica Ruská Nová Ves - december 2018

Čítať ďalej...

Žiadosť o súčinnosť

Čítať ďalej...

Protipožiarne opatrenia v období vykurovania

Čítať ďalej...

Nová zubná pohotovosť v Prešove

Čítať ďalej...

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Čítať ďalej...

Pomenovanie ulíc v Teriakovciach - NÁVRH

Vážení občania,

predkladáme Vám návrh pomenovania ulíc v obci Teriakovce. Svoje námietky alebo návrhy môžete adresovať na:

- adresu obecného úradu: Obec Teriakovce, Obecný úrad, Teriakovce 54, 080 05  Prešov, 

- mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

- telefonicky : obecný úrad 051/7716702 alebo

                         starosta obce 0904512554

Čítať ďalej...

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!

Čítať ďalej...

Informačný leták "SMS pomoc 112"

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Zvozový kalendár - OZNAM

Oznamujeme občanom, že kalendáre s plánom vývozu odpadu na rok 2018 sú k dispozícii na obecnom úrade. Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť osobne počas úradných hodín.

 

Ako správne nakladať s odpadmi

Čítať ďalej...

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Vývoz komunálneho odpadu - zber vriec

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Pozrite si dosiahnuté úspechy našej obce

NIS SR týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá, že za rok 2016 bola obec Teriakovce vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

Čítať ďalej...

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

Miroslav Angelovič
Starosta obce

Viete ako triediť ?

Čítať ďalej...

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej...

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej...

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej...

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej...

Štefanská zábava

Čítať ďalej...

Strelnica November

Čítať ďalej...Aktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2018