ODKAZ OD MIKULÁŠA PRE VŠETKY DOBRÉ DETI Z TERIAKOVIEC

Milé deti :) 

Mikuláš na Vás nezabudol ani tento rok... Vaše balíčky so sladkosťami sú už starostlivo pripravené. Mikuláš vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu bude nejaký čas meškať, ale hneď ako to bude možné, určite Vás navštívi u Vás doma aj s celou Mikulášskou posádkou. Termín Vám včas oznámime, aby ste sa stihli pripraviť a počkať ho pri bránke.   

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci DECEMBER 2021

Čítať ďalej...

OZNAM O ZMENE ÚRADNÝCH HODÍN NA OBECNOM ÚRADE

Čítať ďalej...

VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Teriakovce dňa 15.12.2021

Čítať ďalej...

VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Teriakovce v dňoch 13. a 14.12.2021

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci November 2021 - oprava

Čítať ďalej...

Návrh rozpočtu obce Teriakovce na rok 2022 a na roky 2022-2024

Čítať ďalej...

POMENOVANIE ULÍC V OBCI TERIAKOVCE - MANUÁL

Čítať ďalej...

VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Teriakovce v dňoch 25. a 26.11.2021

Čítať ďalej...

VSD - plánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Teriakovce dňa 24.11.2021

Čítať ďalej...

Oznam obciam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci NOVEMBER 2021

Čítať ďalej...

Protipožiarne opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Čítať ďalej...

KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI TERIAKOVCE - UPOZORNENIE

Oznamujeme občanom, že verejné priestranstvá v katastrálnom území obce Teriakovce sú monitorované kamerovým systémom so záznamom.

ZVOZOVÝ KALENDÁR 2021

Čítať ďalej...

VZN č.11/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

Čítať ďalej...

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

Miroslav Angelovič
Starosta obce

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej...

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej...

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej...

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Štefanská zábava

Čítať ďalej...

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej...

Uzavierka strelnice November

Uzavierka priestorov strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci November 2015

Strelnica November

Čítať ďalej...

Uzavretie strelnice November 2015

Čítať ďalej... 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2021