Oznámenie stavebného povolenia verejnou vyhláškou

Čítať ďalej...

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Čítať ďalej...

Výbor Urbariátu Teriakovce - POZVÁNKA

Čítať ďalej...

Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

Čítať ďalej...

ZŠ Lesnícka - Deň otvorených dverí, Zápis do prvého a prípravného ročníka

Čítať ďalej...

Požiadavky na zmenu územného plánu - OZNAM

V zmysle Uznesenia č. 15/02/19 obecné zastupiteľstvo v Teriakovciach v rámci zákonných povinností preskúmavať raz za 4 roky schválený územný plán obce dáva lehotu, v ktorej možno požiadať o zmeny a doplnky územného plánu obce a to od 1.3.2019 do 31.3.2019.

Oznam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci Marec 2019

Čítať ďalej...

Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019

Čítať ďalej...

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov"

Čítať ďalej...

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Obec Teriakovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa

Čítať ďalej...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Vyhlásenie volieb

Čítať ďalej...

Voľby prezidenta Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

Čítať ďalej...

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Teriakovce

Obec Teriakovce zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam o zákaze vstupu na územie priestoru TPCaS Ruská Nová Ves v mesiaci február 2019

Čítať ďalej...

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Čítať ďalej...

Zvozový kalendár 2019

Čítať ďalej...

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Čítať ďalej...

Žiadosť o súčinnosť

Čítať ďalej...

Protipožiarne opatrenia v období vykurovania

Čítať ďalej...

Nová zubná pohotovosť v Prešove

Čítať ďalej...

Informácia ohľadom prijímacích skúšok na Akadémiu ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Čítať ďalej...

Pomenovanie ulíc v Teriakovciach - NÁVRH

Vážení občania,

predkladáme Vám návrh pomenovania ulíc v obci Teriakovce. Svoje námietky alebo návrhy môžete adresovať na:

- adresu obecného úradu: Obec Teriakovce, Obecný úrad, Teriakovce 54, 080 05  Prešov, 

- mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

- telefonicky : obecný úrad 051/7716702 alebo

                         starosta obce 0904512554

Čítať ďalej...

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory!

Čítať ďalej...

Informačný leták "SMS pomoc 112"

Čítať ďalej...

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Zvozový kalendár - OZNAM

Oznamujeme občanom, že kalendáre s plánom vývozu odpadu na rok 2018 sú k dispozícii na obecnom úrade. Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť osobne počas úradných hodín.

 

Ako správne nakladať s odpadmi

Čítať ďalej...

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej...

Vývoz komunálneho odpadu - zber vriec

Čítať ďalej...

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej...

Pozrite si dosiahnuté úspechy našej obce

NIS SR týmto potvrdzuje výsledok hodnotenia zameraného na slovenské obce a mestá, že za rok 2016 bola obec Teriakovce vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.

Čítať ďalej...

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej...Aktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2019