Uzavretie strelnice November 2015

  • Vytlačiť

 Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci November 2015