Uzavierka strelnice November

  • Vytlačiť

Uzavierka priestorov strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci November 2015