Riadne zasadnutie poslancov OZ

 8.riadne zasadnutie OZ v Teriakovciach sa uskutoční dňa 11.11.2015 (streda) o 18°° hod. v kancelárií OcÚ 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024