Riadne zasadnutie poslancov OZ

  • Vytlačiť

 8.riadne zasadnutie OZ v Teriakovciach sa uskutoční dňa 11.11.2015 (streda) o 18°° hod. v kancelárií OcÚ