Správa o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov"

 Aktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2019