Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce č.13/2019

 Aktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2019