Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020