Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania "Úprava VN vedení V-470, V-503"

 Aktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020