Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci NOVEMBER 2020

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020