Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020