Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru v infikovanej a vysokorizikovej oblasti pre nekomerčné chovy - drobnochovy vrátane chovov s 1 ošípanou

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020