Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci jún 2021

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2021