NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce č.12/2021 o určení názvu ulíc a číslovaní stavieb

 

Príloha č.1

Príloha č.2 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2021