Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.4/2021 Územného plánu obce Teriakovce

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2021