NÁVRH Zmien a doplnkov č.4/2021 územného plánu obce Teriakovce

Oznámenie pre verejnosť:

Obsah elaborátu:

Textová časť:

Grafická časť: 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2022