VZN obce Teriakovce č.01/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Teriakovce

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2022