VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2022