OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O NÁJOMNÉ BYTY

Oznamujeme záujemcom o nájomné byty, že bytový dom je skolaudovaný. V súčasnosti prebiehajú procesy súvisiace s prevodom vlastníctva na obec Teriakovce. O ďalšom postupe ako požiadať o nájomný byt Vás budeme včas informovať koncom augusta na stránke obce.  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2022