Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na roky 2023 - 2030 s výhľadom do roku 2035

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023