Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja

 Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024