ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE ŽIADOSTI O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU PRE VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU V ROKU 2024

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024