Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VVN/ZVN vedení formou verejnej vyhlášky (stožiar 65 - 66)

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024