Základná škola Lesnícka - ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA A DO ÚVODNÉHO A 1. ROČNÍKA PRE DETI S NARUŠENOU KOMUNIKAČNOU SCHOPNOSŤOU

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024