Uzavretie strelnice September 2015ierka

  • Vytlačiť

 Uzavretie posádkovej strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci September 2015