VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na stavebné práce s názvom: "„Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“"

Čítať ďalej...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Informačno-navigačný systém Obce Teriakovce I. etapa“

Čítať ďalej...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Teriakovce“

Čítať ďalej...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Teriakovce“

Čítať ďalej...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY "Zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách v obci Teriakovce, okr. Prešov"

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY "Zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách v obci Teriakovce, okr. Prešov"

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Repasovaný malotraktor“

Čítať ďalej...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“

Čítať ďalej...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“

Čítať ďalej...

Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO")

"Zvýšenie bezpočnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Teriakovce"

Čítať ďalej...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Verejné osvetlenie v obci Teriakovce. 1. Priečne osvetlenie hlavnej cesty.

Čítať ďalej...

Výzva "Projekt verejného osvetlenia v obci Teriakovce

Čítať ďalej...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

poskytnutie služby zákazka s nízkou honotou

Čítať ďalej...

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov obce Teriakovce

Čítať ďalej...

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

zákazka s nízkou hodnotou

Stavebné práce a dodanie materiálu na (zákazku s nízkou hodnotou)

 

Teriakovce - výstavba a modernizácia chodníkov.

SO 02 Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95

Čítať ďalej... 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024