Notifikačné služby občanom

Obec Teriakovce ponúka svojím občanom možnosť registrovať sa za účelom dostávania infomácii z obecného úradu vo forme emailov alebo SMS.

V nižšie uvedenom formulári vyplňte Vaše meno a priezvisko, a emailovú adresu, prípadne mobilné telefónne číslo (podľa toho, či máte záujem o zasielanie emailov, alebo SMS, prípadne oboje)

Ďalej si vyberte typ informácii, ktoré chcete dostávať (zakliknite príslušné políčko v zozname ponúkaných služieb).

Keď  zástupcovia obce potvrdia Vašu identitu, budete zaradení do zoznamu na odosielanie konkrétnych informácií (obec si vyhradzuje právo odmietnuť zaradenie občana do notifikačného systému napr. v prípade podozrenia, že sa jedná o zneužívanie cudzích osobných údajov). 

Obec neručí za doručenie správ (emailov alebo SMS) používateľom, nakoľko cieľové doručenie je viazané na mobilných operátorov, a prevádzkovateľov mailových služieb.

Vo formulári nižšie je potrebné zaškrtnúť aspoň jednu voľbu - odosielanie správ prostredníctvom SMS alebo odosielanie správ na email - v opačnom prípade registrácia nebude zrealizovaná (nemá totiž význam registrácia bez požiadavky na zasielanie konkrétneho typu správy).

Registrácia k odberu správ (notifikačné centrum) 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2021