Celoplošné testovanie v obci Teriakovce - HARMONOGRAM TESTOVANIA

Čítať ďalej: Celoplošné testovanie v obci Teriakovce - HARMONOGRAM TESTOVANIA

Celoplošné testovanie - OZNAM

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa uskutoční v sobotu 31. októbra 2020 a v nedeľu 1. novembra 2020 v čase od 7°° do 22°° hod.

Presný harmonogram testovania podľa čísla domu Vám bude včas oznámený obecným rozhlasom a na internetovej stránke obce.

Občania nad 65 rokov, ktorí majú záujem o dobrovoľné testovanie, nech sa nahlásia na obecnom úrade z dôvodu rezervovania termínu testovania.

 

Usmernenie Okresného úradu Prešov vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 akcia "Spoločná zodpovednosť"

Čítať ďalej: Usmernenie Okresného úradu Prešov vo veci postupu pri príprave a vykonaní celoplošného testovania...

Zmeny v premávke MHD od 27.10.2020 (utorok)

Čítať ďalej: Zmeny v premávke MHD od 27.10.2020 (utorok)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - povinnosť registrácie chovu ošípaných

Čítať ďalej: Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - povinnosť registrácie chovu ošípaných

Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci október 2020 - Oprava

Čítať ďalej: Uzavretie strelnice Ruská Nová Ves v mesiaci október 2020 - Oprava

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Čítať ďalej: Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Otvorený list pre občanov obce Teriakovce od investora - Sociálno Relaxačné Centrum Teriakovce

Čítať ďalej: Otvorený list pre občanov obce Teriakovce od investora - Sociálno Relaxačné Centrum Teriakovce

Kamerový systém v obci Teriakovce - OZNAM

Vážení občania,

určite ste si všimli, že v obci pribudli kamery - realizuje sa projekt Vybudovanie kamerového systému v obci Teriakovce. Kamery sú doposiaľ nefunkčné. O ich zapojení Vás budeme včas informovať.

Upozornenie

Vážení občania,

žiadame Vás, aby ste nezhromažďovali vrecia s odpadom a akýkoľvek iný odpad v priestoroch obecného úradu a jeho okolí. Nádoby na odpad pri obecnom úrade sú určené výlučne pre potreby obecného úradu a kultúrneho domu.

Opatrenia a usmernenia - COVID-19

Čítať ďalej: Opatrenia a usmernenia - COVID-19

Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.3.2020

Čítať ďalej: Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.3.2020

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2020

Čítať ďalej: Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v...

Usmernenia v súvislosti s vírusom COVID-19

Čítať ďalej: Usmernenia v súvislosti s vírusom COVID-19

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia

Čítať ďalej: Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o...

Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Čítať ďalej: Úrad verejného zdravotníctva SR - Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o...

Zvozový kalendár 2020

Čítať ďalej: Zvozový kalendár 2020

Očkovanie psov - OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje, že dňa 17.9.2019 o 17°° hod. bude pri obecnom úrade očkovať psov proti besnote. Očkujú sa psy staršie ako 3 mesiace. Poplatok za jedného psa je 5€.

Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Čítať ďalej: Program 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Teriakovciach

Chovatelia psov - UPOZORNENIE

Vážení občania,

v zmysle schváleného VZN o chove a držbe psov Vás žiadame, aby chovatelia zabezpečili svojich psov voči voľnému pohybu po obci z dôvodu ohrozovania občanov, poškodzovania cudzieho majetku a znečisťovania verejných priestranstiev.

Za uvedené nedodržanie VZN budú voči majiteľom psov vyvodené dôsledky a udelené sankcie podľa príslušného VZN.

Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - JÚL 2017

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

 

Stretnutie s Mikulášom

Čítať ďalej: Stretnutie s Mikulášom

"Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Čítať ďalej: "Úzamný plán obce Vyšná Šebastová, Zmeny a doplnky 2016"

Prísny zákaz vývozu odpadu a vytvárania čiernych skládok

Obec Teriakovce týmto vydáva, zákaz vývozu odpadu a vytvárania nelegálnych skládok v katastrálnom území obce Teriakovce.

Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta.
Obec Teriakovce a Komisia na ochranu verejného poriadku, upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu, vyvážanie a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku, za ktorý bude obec udeľovať pokuty. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon, vinník bude pokutovaný a nahlásený na Políciu.
Obec Teriakovce vydáva prísny zákaz vývozu a vysýpania smeti, stavebného odpadu a komunálneho odpadu, vytvárania čiernych skládok v katastri obce Teriakovce.

Miroslav Angelovič
Starosta obce

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Čítať ďalej: 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Verejná vyhláška, Na kruhu

Čítať ďalej: Verejná vyhláška, Na kruhu

Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Čítať ďalej: Strelnica Ruská Nová Ves - máj

Veľkonočné sviatky

Čítať ďalej: Veľkonočné sviatky

Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Čítať ďalej: Verejná vyhláška kanalizácia - odvvolanie

Míkuláš 2015

Oz v Teriakovciach v spolupráci s 33. ZBOROM ORDO-SALINAE  pozývaju detí na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční Dňa 6.12.2015 (v nedeľu) o 16°°hod.v sále KD

Zároveň sa uskutoční aj otvorenie Klubu mladých

Riadne zasadnutie poslancov OZ

Čítať ďalej: Riadne zasadnutie poslancov OZ

Štefanská zábava

Čítať ďalej: Štefanská zábava

Strelnica November

Čítať ďalej: Strelnica NovemberAktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020