Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - povinnosť registrácie chovu ošípaných

  
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020