VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na stavebné práce s názvom: "„Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“"

Čítať ďalej: VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na stavebné práce s názvom: "„Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“"

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Informačno-navigačný systém Obce Teriakovce I. etapa“

Čítať ďalej: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Informačno-navigačný systém Obce Teriakovce I. etapa“

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Teriakovce“

Čítať ďalej: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky ...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Teriakovce“

Čítať ďalej: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky ...

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY "Zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách v obci Teriakovce, okr. Prešov"

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY "Zvýšenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách v obci Teriakovce, okr. Prešov"

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Repasovaný malotraktor“

Čítať ďalej: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Repasovaný malotraktor“

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“

Čítať ďalej: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“

Čítať ďalej: VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“

Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO")

"Zvýšenie bezpočnosť a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Teriakovce"

Čítať ďalej: Zadanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Verejné osvetlenie v obci Teriakovce. 1. Priečne osvetlenie hlavnej cesty.

Čítať ďalej: Výzva na predloženie cenovej ponuky - Verejné osvetlenie v obci Teriakovce. 1. Priečne...

Výzva "Projekt verejného osvetlenia v obci Teriakovce

Čítať ďalej: Výzva "Projekt verejného osvetlenia v obci Teriakovce

Výzva na predloženie cenovej ponuky

poskytnutie služby zákazka s nízkou honotou

Čítať ďalej: Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov obce Teriakovce

Čítať ďalej: Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazka s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

zákazka s nízkou hodnotou

Stavebné práce a dodanie materiálu na (zákazku s nízkou hodnotou)

 

Teriakovce - výstavba a modernizácia chodníkov.

SO 02 Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95

Čítať ďalej: Výzva na predloženie cenovej ponuky - Úprava a oprava priekopy pred parcelou 95 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024