VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Teriakovce“

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie

Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Teriakovce“

 

Zadanie - Výzva

 

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérii - Príloha

 

Príloha č. 2 - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Príloha 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023