VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Teriakovce“

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Teriakovce“

  

Zadanie - Výzva

 

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérii - Príloha

 

Príloha č.2 - Zmluva - vzor - Príloha

 

Príloha č.3 - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Príloha 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023