VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Informačno-navigačný systém Obce Teriakovce I. etapa“

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY „Informačno-navigačný systém Obce Teriakovce I. etapa“

 

Zadanie - Výzva

 

Príloha č. 1 - Štúdia - navigačno informačný systém obec Teriakovce I etapa - Príloha

 

Priloha č. 1a - Mapa - Príloha

 

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérii - Príloha

 

Príloha č. 3 - Návrh kúpnej zmluvy INS - Príloha

 

Príloha č. 4 - Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Príloha 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023