VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na stavebné práce s názvom: "„Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“"

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“) na stavebné práce s názvom: „Rekonštrukcia kultúrneho domu Teriakovce“

 

 

Zadanie - Výzva

 

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača - Príloha

 

Príloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha

 

Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo - Príloha

 

Príloha č. 4 Výkaz výmer - Príloha

 

Príloha č. 5 Súhrnné čestné vyhlásenie uchádzača - Príloha

 

Príloha č. 6 Projektová dokumentácia – el. verzia - Príloha 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2023