Up

VZN obce Teriakovce

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č.1/2015
Veľkosť súboru:
279.60 kB
Dátum uverejnenia:
20. máj 2015
Počet stiahnutí súboru:
27 x

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č.1/2015 z 11.05.2015 , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce (ÚPN-O) Teriakovce po Zmenách a doplnkoch č.3/2014

Všeobecné záväzné nariadenie č.7 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Teriakovce
Veľkosť súboru:
230.70 kB
Dátum uverejnenia:
21. február 2015
Počet stiahnutí súboru:
8 x
Všeobecné záväzné nariadenie č.7 /2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Teriakovce
Všeobecné záväzné nariadenie č.6/2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Teriakovce
Veľkosť súboru:
72.89 kB
Dátum uverejnenia:
21. február 2015
Počet stiahnutí súboru:
11 x
Všeobecné záväzné nariadenie č.6/2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Teriakovce
Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Teriakovce
Veľkosť súboru:
297.05 kB
Dátum uverejnenia:
21. február 2015
Počet stiahnutí súboru:
4 x
Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Teriakovce
Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce o chove a držaní psov na území obce Teriakovce
Veľkosť súboru:
325.12 kB
Dátum uverejnenia:
21. február 2015
Počet stiahnutí súboru:
60 x
Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce o chove a držaní psov na území obce Teriakovce
Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce
Veľkosť súboru:
308.33 kB
Dátum uverejnenia:
21. február 2015
Počet stiahnutí súboru:
10 x
Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu č. 2/2004
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Veľkosť súboru:
272.31 kB
Dátum uverejnenia:
21. február 2015
Počet stiahnutí súboru:
36 x
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
 
Powered by Phoca Download


 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020