Komisie OcZ

Komisia na riešenie priestupkov a verejného poriadku

Ľubomír Zakuťanský - predseda

Martin Kalakaj      
Pavol Babinčák   
Ľuboš Zborovjan   
Ing. Miroslav Jurašek

Komisie výstavby a územného plánovania

Ing. Martin Šima - predseda

Ing. Dušan Goban 
Ing. Miroslav Jurašek 
Ing. Pavol Banas
ThDr. Martin Kahanec

Komisia mládeže a športu

Slavomír Stredňák - predseda

Viliam Jurašek   
Lukaš Oravec    
Marek Chovanec
Pavol Mižík  
Ing. Ivan Kulík

Komisia kultúry a školstva

Mgr. Iveta Žarnovská - predseda

Mgr. Martina Jurašeková    
Mgr. Monika Chovancová 
Mgr. Katarína Imrichová 

 Aktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2018