Komisie OZ

Komisia výstavby a územného plánovania -

Predseda komisie: Ing. František Chovanec

Členovia komisie: Ing. Miroslav Jurašek

                               Maroš Kušnír

                               Ing. Pavol Banas

                               Miroslav Angelovič

                               Viliam Baloga

                               Jozef Gaľan

 Komisia pre kultúru -

Predseda komisie: Ing. Miroslav Viktor

Členovia komisie: Ing. Marián Bodnárik

                               Ing. František Chovanec

                               Bibiána Chovancová Miščíková

                               Ľudmila Sokolová

                               Silvia Kulíková

                               Slavomíra Jurašeková

                               Ing. Silvia Pástorová

                               Mgr. Jana Ivanková

                               Ľuboslava Adámiová

                               Viliam Jurašek

Komisia mládeže a športu -

Predseda komisie: Filip Straka

Členovia komisie: Lukáš Oravec

                               Maroš Kušnír

                               Matúš Hanuščik

                               Štefan Jurašek

                               Gabriela Pyržová

                               Gregor Straka

Komisia pre ochranu životného prostredia -

Predseda komisie: Mgr. Tatiana Múdra

Členovia komisie: Filip Straka

                               Peter Šoltés

                               Gabriela Pyržová

                               Ing. Miroslav Jurašek

                               Miroslav Kažimír

Komisia podľa čl.7 odst.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov -

Predseda komisie: Mgr. Tatiana Múdra

Členovia komisie: Ing. Miroslav Viktor

                               Ľubomír Zakuťanský

Komisia pre riešenie priestupkov a verejného poriadku -

Predseda komisie: Ľubomír Zakuťanský

Členovia komisie: Martin Kalakaj

                               Ľubomír Zakuťanský

                               Richard Kačala

 

 

 

 

--> 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024