Poplatky

Cenník služieb a prenájmu OÚ Teriakovce
Schválené uznesením OZ obce Teriakovce č.07/02/15


Prenájom Kultúrneho domu:
 
Svadba domáci:  35€ + energie
Svadba cudzí: 70€ + energie
Diskotéka domáci: 35€ + energie
Diskotéka cudzí: 70€ + energie
Jubileá a malé oslavy: 20€ + energie
Smútočné posedenie: 25€ bez energie


Zapožičiavanie:
 
Zapožičanie stolov na 1 deň: 0,50€ /1 ks
Zapožičanie stoličiek na 1 deň: 0,30€/1 ks


Rozhlas:
 
Súkromné osoby:  2€
Podnikatelia:  5€ 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024