Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Teriakovce

Čítať ďalej...

TERIAKOVCE – splašková kanalizácia

Čítať ďalej...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Teriakovce

Čítať ďalej...

Výstavba vodovodu

Čítať ďalej... 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024