Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Teriakovce

 Aktuálne počasie v obci Teriakovce
 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2020