Zvýšenie bezpečnosti a prevencia voči vandalizmu na verejných priestranstvách v obci Teriakovce

 



 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2022