Cenník služieb

by admin
Cenník služieb a prenájmu OÚ Teriakovce

Schválené uznesením OZ obce Teriakovce č.07/02/15

Prenájom Kultúrneho domu:

  • svadba domáci: 35€ + energie
  • svadba cudzí: 70€ + energie
  • diskotéka domáci: 35€ + energie
  • diskotéka cudzí: 70€ + energie
  • jubileá a malé oslavy: 20€ + energie
  • smútočné posedenie: 25€ bez energie

Zapožičiavanie:

  • zapožičanie stolov na 1 deň: 0,50€ /1 ks
  • zapožičanie stoličiek na 1 deň: 0,30€/1 ks

Rozhlas:

  • súkromné osoby: 2€
  • podnikatelia: 5€