Komisie OZ

by admin
Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda komisie:

 • Ing. František Chovanec

Členovia komisie:

 • Ing. Miroslav Jurašek
 • Maroš Kušnír
 • Ing. Pavol Banas
 • Miroslav Angelovič
 • Viliam Baloga
 • Jozef Gaľan

Komisia pre kultúru

Predseda komisie:

 • Ing. Miroslav Viktor

Členovia komisie:

 • Ing. Marián Bodnárik
 • Ing. František Chovanec
 • Bibiána Chovancová Miščíková
 • Ľudmila Sokolová
 • Silvia Kulíková
 • Slavomíra Jurašeková
 • Ing. Silvia Pástorová
 • Mgr. Jana Ivanková
 • Ľuboslava Adámiová
 • Viliam Jurašek

Komisia mládeže a športu

Predseda komisie:

 • Filip Straka

Členovia komisie:

 • Lukáš Oravec
 • Maroš Kušnír
 • Matúš Hanuščik
 • Štefan Jurašek
 • Gabriela Pyržová
 • Gregor Straka

Komisia pre ochranu životného prostredia

Predseda komisie:

 • Mgr. Tatiana Múdra

Členovia komisie:

 • Filip Straka
 • Peter Šoltés
 • Gabriela Pyržová
 • Ing. Miroslav Jurašek
 • Miroslav Kažimír

Komisia podľa čl.7 odst.5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda komisie:

 • Mgr. Tatiana Múdra

Členovia komisie:

 • Ing. Miroslav Viktor
 • Ľubomír Zakuťanský

Komisia pre riešenie priestupkov a verejného poriadku

Predseda komisie:

 • Ľubomír Zakuťanský

Členovia komisie:

 • Martin Kalakaj
 • Ľubomír Zakuťanský
 • Richard Kačala