VZN obce Teriakovce

by admin

zverejnené: 15.12.2023

VZN c.3-2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady

zverejnené: 23.10.2023

Vseobecne zavazne nariadenie obce Teriakovce c.2-2023 ktorym sa vyhlasuje zavazna cast Zmien a doplnkov c.4-2021 Uzemneho planu obce Teriakovce

zverejnené: 23.10.2023

Priloha VZN obce Teriakovce c.2-2023

zverejnené: 17.02.2023

VZN obce Teriakovce c.01-2023 o vyske prispevkov na ciastocnu uhradu nakladov v skolach a skolskych zariadeniach v zriadovatelskej posobnosti obce Teriakovce 2

zverejnené: 23.05.2022

VZN obce Teriakovce c.01-2022 o vyske prispevkov na ciastocnu

zverejnené: 26.08.2021

VZN obce Teriakovce c.12-2021 o urceni nazvu ulic a cislovani stavieb

zverejnené: 04.01.2021

VZN c.1-2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady na uzemi obce Teriakovce

zverejnené: 04.01.2021

VZN c.2-2020 obce Teriakovce ktorym sa schvaluje prevadzkovy poriadok pre pohrebiska na uzemi obce Teriakovce

zverejnené: 04.01.2021

VZN c.11-2017 o nakladani s komunalnymi odpadmi a s drobnymi stavebnymi odpadmi na uzemi obce Teriakovce

zverejnené: 20.09.2019

VZN c.15-2019

zverejnené: 23.05.2019

VZN c.13-2019

zverejnené: 20.05.2015

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č.1/2015

zverejnené: 21.02.2015

Všeobecné záväzné nariadenie č.6/2008 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Teriakovce

zverejnené: 21.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Teriakovce o chove a držaní psov na území obce Teriakovce