Skauting v obci

by admin

V našej obci pôsobí aj Slovenský skauting

A to 6. Koedukovaný oddiel Dravých Sokolov ktorý patrí pod 33. zbor Ordo Salinae Prešov-Solivar

Náš oddiel sa venuje deťom a mladým a to vo veku od 6-15 rokov.

Družinky (stretká) prebiehajú každý týždeň v sobotu v našej Teriakovskej klubovni a to od 15:00-16:30. 


Viac informácií nájdete aj na našej web stránke / instagrame, na ktorých nájdete aktuality z nášho zboru ale aj oddielu.

www.33zbor.sk

Instagram 33.zboru


Kontakt:

Oddielový vodca a správca klubovne Teriakovce

Bc. Matúš Hanuščik DiS.

+421 949 308 921

m.hanuscik@gmail.com


Zástupca oddielového vodcu

Adam Banas 

adaban777@gmail.com