Občianske združenie Čerešňov

by admin

Občianske združenie Čerešňov

Komunita občanov obce Teriakovce, časti Čerešňov. Jej cieľom je zveľaďovať svet okolo nás.

080 05 Teriakovce 153, Teriakovce, IČO: 42238439

facebook stránka: OZ Čerešňov

Ciele OZ:

1. Viesť odborné diskusie o ochrane životného prostredia
Tento cieľ sa bude realizovať prostredníctvom aktivít smerujúcich ku ochrane životného prostredia a obnove fauny a flóry Slanskych vrchov. Ďalej tento cieľ podporuje realizáciu dlhodobých i krátkodobých programov určených pre ďalšie vzdelávanie detí, mládeže a rodičov v spolupráci s úradmi životného prostredia.

2.  Publicita, medializácia a prezentácia
OZ Čerešňov sa prezentuje  prostredníctvom internetovej webovej stránky, čím zabezpečuje  komunikáciu a výmenu skúseností a poznatkov v oblasti ochrany životného prostredia, organizovania spoločenských podujatí za účelom získanie finančných prostriedkov na obnovu ciest, chodníkov a iných prírodných krás.

3. Podporovanie dobrovoľníckych aktivít a charitatívnej činnosti.
Tento cieľ bude realizovaný na podporu sociálne odkázaných rodín  a to formou organizovania rôznych búrz, športových súťaží, vzdelanostných kvízov, obnova dedinských tradícií.

4. Spolupráca a budovanie združenia
Rozširuje členskú základňu, nadväzuje kontakty a hľadá možnosti spolupráce s inými organizáciami v rámci Slovenskej   republiky a Európskej  únie podobného typu a zamerania