Občianske združenie Pod Roveň

by admin

Občianske združenie Pod Roveň

Martina Benku 11147/7, 08001 Prešov, IČO: 52489736, DIČ 2121141440

Ciele združenia:

Účelom občianskeho združenia (ďalej len „Združenie“) je združiť, pokiaľ je to možné, všetkých vlastníkov pozemkov a obyvateľov v lokalite Pod Roveň (ďalej len „lokalita“) v obci Teriakovce s cieľom dosiahnuť nasledujúce ciele:

  1. Zabezpečenie prístupovej cesty v lokalite a umožnenie plnohodnotného využitia stavebných pozemkov. Zabezpečiť vybudovanie súvisiacej infraštruktúry ako internet, verejné osvetlenie, chodníky, asfaltový povrch cesty, terénne úpravy a výsadba zelene a pod.
  2. Zvýšiť kvalitu životného prostredia v lokalite trvalo udržateľným spôsobom, nakoľko je to možné, podporovať princípy permakultúry, zodpovedný vzťah k prírode a kultivovať životný priestor v lokalite ako celku.
  3. Podporovať a budovať komunitné princípy v lokalite a obci, rozvíjať dobrovoľnícke aktivity, priateľské a susedské vzťahy v lokalite prostredníctvom rôznych kultúrnych, športových a iných voľnočasových aktivít.
  4. Pomáhať menšinovým skupinám a zdravotne postihnutým obyvateľom v lokalite a obci, umožniť ich plnohodnotnú integráciu do spoločnosti, podporovať sociálne začlenenie a budovať medzigeneračné vzťahy medzi seniormi a juniormi.
  5. Podporovať občiansku angažovanosť obyvateľov lokality a ich vzájomnú spoluprácu vo vzťahu k obci Teriakovce a v prípade potreby poskytovať právnu pomoc lokalite a jej obyvateľom.