Materská škola

by admin
Materská Škola Teriakovce

Zriaďovateľ – OcÚ Teriakovce
Riaditeľka – Mgr. Jana Ivanková

Hlavná 49, 08005 Teriakovce

051/ 770 1835 materská škola

+421 907 971 218 riaditeľka

msteriakovce@gmail.com

ms.teriakovce.sk