Duchovný život

by admin
Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej trojice v Prešove – Solivare
Filiálka Teriakovce

Kostol Božieho milosrdenstva, Teriakovce

Medzi filiálky, ktoré nemenili svoju „mater ecclesia“ patrí malá dedinka Teriakovce. Spomína sa už roku 1419. Uvedený dátum netreba stotožňovať so vznikom obce samotnej.

Kostol sv. Michala archanjela sa nachádza v strede bývalého jadra obce. Doterajší výskum mu prisudzuje ranogotický pôvod. V súčasnosti pôsobí skôr barokovým vzhľadom i vnútorným zadelením, ktoré pochádza z doby reštaurácie kostola, ktorá sa konala roku 1742. Pôdorys kostola je jednoloďový.

Hlavný oltár pochádza z r. 1852. Okrem oltárneho obrazu sv. Michala sa na ňom nachádzajú plastiky apoštolov Petra a Pavla a po stranách svätostánku plastiky anjelov.

V súčasnosti je v obci využívaný nový kostol zasvätený Božiemu milosrdenstvu.

Základný kameň bol posvätený 25.9.2005 Mons. Alojzom Tkáčom, košickým arcibiskupom.

Konsekrácia sa konala 9.10.2011 a vykonal ju Mons. Stanislav Stolárik.

Galéria
výstavba
výstavba
výstavba
výstavba
výstavba
výstavba
výstavba
výstavba
kostol sv. Michala archanjela
posvätenie základného kameňa
posvätenie základného kameňa
posvätenie základného kameňa
posvätenie základného kameňa
posvätenie základného kameňa
posvätenie základného kameňa
posvätenie základného kameňa
posvätenie základného kameňa
posvätenie základného kameňa
posvätenie základného kameňa
osadenie základného kameňa
osadenie základného kameňa
osadenie základného kameňa
osadenie základného kameňa
konsekrácia
konsekrácia
konsekrácia
konsekrácia
konsekrácia
konsekrácia