MAS Šafrán

by admin

MAS Šafrán, ako občianske združenie, združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy.

Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia /ďalej ISRU/ sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku.

 

Základné informácie o MAS:

 • Právna forma občianske združenie
 • Dátum vzniku 13.08.2009
 • Dátum získania štatútu MAS 26.05.2010
 • Počet členov k 01.01.2015 51
 • Počet obcí, ktorých kataster tvorí územie MAS 21
 • Rozloha k 31. 12. 2014 168,21 km2
 • Počet obyvateľov k 31.12.2013 17 472
 • Hustota obyvateľstva 103,9  obyvateľa na km2
 • Administratívne zaradenie – okres Prešov
 • Administratívne zaradenie – kraj Prešovský
 • Počet obcí zaradených do pólov rastu 2
 • Počet obcí nezaradených do pólov rastu 19

Viac informácií o MAS Šafrán si môžete prečítať na www stránke združenia.