MAS Šafrán

MAS Šafrán, ako občianske združenie, združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy.

Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia /ďalej ISRU/ sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku.

Základné informácie o MAS
Právna forma občianske združenie
Dátum vzniku 13.08.2009
Dátum získania štatútu MAS 26.05.2010
Počet členov k 01.01.2015 51
Počet obcí, ktorých kataster tvorí územie MAS 21
Rozloha k 31. 12. 2014 168,21 km2
Počet obyvateľov k 31.12.2013 17 472
Hustota obyvateľstva 103,9  obyvateľa na km2
Administratívne zaradenie – okres Prešov
Administratívne zaradenie – kraj Prešovský
Počet obcí zaradených do pólov rastu 2
Počet obcí nezaradených do pólov rastu 19

 

Viac informácií o MAS Šafrán si môžete prečítať na www stránke združenia. 
 
Pozrite si fotogalériu zo života obce Teriakovce
 

Vývoz odpadu 2024